اخبار معاونت درمان و توانبخشی
مرکز توانبخشی فیزیکی
فیزیوتراپی : ارجاع توسط پزشکان متخصص مربوطه و طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه ها وارگانهای حمایتی .
 
کار درمانی: ارجاع توسط پزشکان متخصص مربوطه و طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی ،سازمان تامین اجتماعی ،سایر بیمه ها و ارگانهای حمایتی.
 
شنوایی سنجی : در شیفت صبح ساعت 10 الی 13 و شیفت عصر ساعت 16 الی 20 دایر میباشد و به پذیرش مدد جویانی که دارای مشکلات گفتاری میباشند ارائه خدمات مینماید.
 
گفتار درمانی : در شیفت عصر ساعت 16 الی 20 به مدد جویان خدمات ارائه میدهد
استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است