اخبار معاونت درمان و توانبخشی
مرکز توانبخشی مکانیکی
خدمات این مرکز از طریق واحدهای زیر ارائه می شود :
1- ارتز
  • ارتزهای اندام فوقانی
  • ارتزهای اندام تحتانی : ساخت انواع بریسها و زانو بند ها و وسایل کمکی اندام تحتانی
  • ارتزهای ستون فقرات
  • کفش طبی : ساخت انواع کفشها و کفی های طبی و پروتزهای سر پنجه
2- پروتز
  • پروتز بالای زانو و لگن
  • پروتز زیر زانو
  • پروتز های دست و مایو الکتریک
  • پروتز های زیبایی
نحوه دریافت خدمات توانبخشی مکانیکی
1- ارجاع توسط بیمارستانها وپزشکان متخصص (ارتوپدی ، مغز و اعصاب ، متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی و ... ) یا توسط همکاران توانبخشی (کاردرمانگر و فیزیو تراپیست).
2- برررسی نسخهء مد د جو توسط کارشناس ارتز و پروتز و تشکیل پرونده و ارایه معرفی نامه های مورد نیاز مدد جو جهت دریافت کمک های مالی از ارگانهای حمایت کننده ( کمیته امداد امام خمینی ، بنیاد جانبازان ،سازمان بهزیستی و مراکز حمایتی غیر دولتی در سطح شهر) در صورت نیاز مددجو.
3- معرفی مدد جو به کارگاههای مربوطه و انجام خدمات طبق زمان بندی و تعداد مدد جویانی که در نوبت قرار دارند.
4- تحویل وسیله به مدد جو در زمان مقرر و ارز یابی وسیله به وسیله مسئول فنی مرکز.
 
استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است