اخبار معاونت درمان و توانبخشی
معاونت بهداشت،درمان وتوانبخشی

معاونت بهداشت،درمان وتوانبخشی در زمينه کمک به تهيه ی دارو و وسايل و تجهيزات پزشکی موردنياز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و همکاری هلال احمر و صليب سرخ جهانی و نيز ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به عموم مردم فعاليت می نمايد.

اداره درمان و دارو:
اين اداره در امر تهيه ی دارو و تجهيزات پزشکی موردنياز مراکز بهداشتی و درمان بیماران با واحدهای ذیل همکاری دارد:
 • مرکز مشاوره ایدز
 • درمان و امداد اضطراری
 • داروخانه و مرکز فوریتهای دارویی
 • آزمایشگاه تخصصی
 • دندانپزشکی تخصصی
 • درمانگاه عمومی
 • کلینیک تخصصی
 • درمانگاه حج
 • مرکز طب کار
 • رادیولوژی و سونوگرافی
اداره توانبخشی:
مرکز جامع توانبخشی شهید مدنی در 2 بخش زیر به هموطنان ارائه خدمت می کند :
 • توانبخشی مکانیکی
 • توانبخشی فیزیکی
استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است